Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach

+48 601 89 08 03  
biuro@biotechprojekt.pl  

powrót

OBSZAR DZIAŁANIA

Oferta Biotech-Projekt koncentruje się na dziedzinach wspierających poprawę efektywności energetycznej, a w szczególności:

 • Działania zmierzające do uzyskania równowagi hydraulicznej instalacji w budynkach do których należą:
 1. Projektowanie i modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej.
 2. Doboru, dostawy i montażu armatury regulacyjnej dla instalacji.
 • Działania zmierzające do optymalizacji zużycia ciepła i wody do których należą:
 1. Audyty energetyczne budynków.
 2. Weryfikacja zapotrzebowania mocy budynku.
 3. Weryfikacja strat cieplnych pomieszczeń.
 4. Optymalizacja doboru źródeł ciepła.
 5. Kompleksowa modernizacja instalacji c.o. , cwu i źródeł ciepła.
 6. Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych i rejestrujących takich jak: ciepłomierze, wodomierze, podzielniki kosztów ogrzewania.
 7. Wyznaczenie obliczeniowych współczynników wyrównawczych, mieszkań do stosowania w indywidualnym systemie rozliczeń kosztów ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym.
 8. Doboru systemów podziału kosztów i rozliczeń.
 9. Świadczenie usług rozliczeń kosztów mediów.
 • Instalacje fotowoltaiczne:
 1. Ocena potencjału powierzchni inwestycyjnych.
 2. Projekt instalacji fotowoltaicznej.
 3. Zgłoszenie instalacji do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego OSD.
 4. Różne modele biznesowe realizacji inwestycji.
 5. Wsparcie w procesie pozyskania dofinansowania inwestycji.
 6. Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z pełną dokumentacją powykonawczą.
 7. Rozliczenie inwestycji.
 8. Pomiary okresowe instalacji.
 9. Kompleksowa realizacja inwestycji od zaprojektowania poprzez dobór komponentów do zgłoszenia lokalnemu OSD.
 • Poprawa efektywności energetycznej.
 1. Audyt energetyczny obiektów.
 2. Wsparcie w uzyskaniu certyfikatów energetycznych (tzw. białe i zielone).
 • Usługi i projekty świadczone są na terenie całego kraju, w szczególności na terenie województw małopolskiego i śląskiego.

BIOTECH-PROJEKT Pracownia Projektowo-Techniczna
40-008 Katowice 
ul. Warszawska 40/2A
Tel. +48 601 89 08 03, email: biuro@biotechprojekt.pl 
NIP: 6260011759,  REGON: 271142187


Copyright biotechprojekt.pl