Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach

+48 601 89 08 03  
biuro@biotechprojekt.pl  

powrót

BIOTECH-PROJEKT Pracownia Projektowo-Techniczna

Biotech-Projekt to blisko 30 lat tradycji, doświadczenia i orientacji myśli inżynierskiej specjalizującej się w realizacji i zarządzaniu projektami z obszaru efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. W szczególności działalność koncentruje się na rozliczeniach ciepła i wody użytkowej oraz projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznych. Projekty realizowane w Biotech-Projekt są wspierane w zakresie pozyskania dofinansowania, opracowania dokumentacji projektowej, realizacji inwestycji oraz weryfikacji stosowanych u partnerów rozwiązań technologicznych, a także nadzoru nad właściwą funkcjonalnością instalacji.

Zespół Biotech-Projekt, tworzą specjaliści z różnych obszarów i dziedzin, a współpraca z naszymi Partnerami bazuje na efektywnej wymianie informacji i budowaniu trwałych relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności. Ciągły rozwój potencjału zespołu zaowocował współpracą z jednostkami naukowymi realizującymi projekty badawczo-rozwojowe w tym Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, gdzie obecnie rozwijana jest innowacyjna technologia konstrukcji ogniw fotowoltaicznych. 


BIOTECH-PROJEKT Pracownia Projektowo-Techniczna
40-008 Katowice 
ul. Warszawska 40/2A
Tel. +48 601 89 08 03, email: biuro@biotechprojekt.pl 
NIP: 6260011759,  REGON: 271142187


Copyright biotechprojekt.pl